1. ทั่วไป

  ส่วนนี้รวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ FoE
  1. ประกาศ

   ประกาศที่สำคัญและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ของเกมส์จะถูกโพสต์ไว้ที่นี่
   ล่าสุด: บันทึกการเปลี่ยนแปลง FoE 1.133 toonengja, 18/8/18 ณ เวลา 08:59
   354
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   383
   ข้อความ
  2. คำถาม

   คำถามต่างๆ ที่คุณสงสัยก่อนถามโปรดอ่าน FAQ หรือ ค้นหา ก่อน
   145
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   483
   ข้อความ
  3. พูดคุย

   พูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับ FoE
   ล่าสุด: พูดคุย: FoE 1.133 toonengja, 18/8/18 ณ เวลา 09:07
   169
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   497
   ข้อความ
  4. แนะนำและข้อเสนอแนะ

   อะไรที่คุณชอบ หรือไม่ชอบเกี่ยวกับเกมส์บอกเราได้ที่นี่
   36
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   119
   ข้อความ
  5. แจ้งข้อผิดพลาดของเกมส์

   คุณพบข้อผิดพลาดของเกมส์? โปรดรายงานข้อผิดพลาดได้ที่นี่
   63
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   255
   ข้อความ
  1. 3
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   23
   ข้อความ
  1. Arvahall

   การพูดคุยสำหรับเวิลด์ Arvahall
   6
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   84
   ข้อความ
  2. Dinegu

   การพูดคุยสำหรับเวิลด์ Dinegu
   (ไม่มีข้อความ)
  3. 6
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   18
   ข้อความ
  4. Cirgard

   การพูดคุยสำหรับเวิลด์ Cirgard
   2
   การแลกเปลี่ยนความเห็น
   6
   ข้อความ